Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3
 OmnicomMediaGroup
 
 
jtlarone jslartwo

Aktualności

W czasie świąt reklamy irytują bardziej !

OMG Metrics podsumował kolejny etap badania Wskaźnika Irytacji Reklamą - przeprowadzany w okresie od kwietnia br. obejmujący także Święta Wielkanocne.

Okazuje się, że w trakcie świąt, jak również w okresie około-świątecznym reklamy irytują bardziej !


Dynamika zmian Wskaźnika Irytacji Reklamą wskazuje na jego wzrost w tygodniu przed Świętami Wielkanocy (5,84) oraz utrzymywanie się na stosunkowo wysokim poziomie (5,72) w kolejnym tygodniu (tyg. 15'09 i 16'09). Efekt jest tym bardziej ciekawy, iż według danych AGB Nielsen dla grupy ogólnej (wiek 15-59, mieszkańcy miast) czas spędzany przed telewizorem był w tygodniach 15. - 16. o nieco ponad 30 minut krótszy niż średni czas oglądania telewizji od początku roku. Na wyniki oglądalności TV bezpośredni wpływ miała z pewnością wyższa temperatura na zewnątrz, dlatego nie jest on niczym zaskakującym. Bardzo interesujący natomiast jest wysoki stopień irytacji reklamą w tygodniach około-świątecznych w sytuacji mniejszej oglądalności telewizji.

Największą zmianę wskaźnik odnotował w grupie osób niepracujących i pozostających obecnie w domu. Wzrósł on z poziomu 5,28 do 6,27. Kolejną grupą, dla której poziom irytacji reklamami istotnie wzrósł w czasie Wielkanocy stanowią emeryci i renciści (z 5,90 do 6,46), choć jednocześnie grupa ta oglądała w okresie około-świątecznym telewizję niemal aż o godzinę krócej niż wcześniej! WIR wzrósł również w sposób istotny w grupie mężczyzn (z 5,69 do 6,23) oraz uczniów i studentów (z 5,03 do 5,51).

Opisanych zmian nie można zatem tłumaczyć dłuższym kontaktem z telewizją (średni czas spędzony przed telewizorem był w tym czasie krótszy o ponad 30 min) a więc większym narażeniem na ich oddziaływanie czy też większą intensywnością telewizyjnych kampanii reklamowych w okresie Świąt (wszystkie wskaźniki mediowe w badanych tygodniach znajdowały się wręcz na niższym poziomie). Interpretując przytoczone obserwacje można jednak wysnuć hipotezę, iż w tego typu szczególnych okresach generalnie słabiej tolerujemy reklamy i nawet jeśli jest ich stosunkowo niewiele to odbiorca jest nimi bardziej poirytowany. Przyczyna wydaje się być prosta i wskazuje na fakt, że świąteczne zamieszanie, natłok zajęć związanych z organizowaniem imprez rodzinnych czy może nawet także bardziej refleksyjny nastrój sprawiają, że denerwujemy się łatwiej, niż zwykle. Święta to także okres, kiedy liczymy na spokój i odpoczynek, reklamy zaś zwykle dostarczają dodatkowych bodźców, których w tym okresie raczej chcemy unikać.

Abstrahując od wyjaśniania przyczyn zjawiska około-świątecznego poirytowania reklamami, z danych liczbowych wynika jedna konkluzja, niestety niepomyślna dla reklamodawców: nie dość, że w czasie Świąt Wielkanocnych trudniej dotrzeć do odbiorcy z reklamą, przynajmniej telewizyjną, to kolejną barierę w komunikacji reklamowej stanowi podwyższony poziom irytacji reklamami, jaki pokazuje Wskaźnik Irytacji Reklamami zbadany przez OMG Metrics.


W kolejnych tygodniach badanego okresu, w których nie odbywały się wyjątkowe wydarzenia w naszym kraju WIR pozostawał na stabilnym „typowym" poziomie, także podczas tzw. majowego weekendu - w tygodniu 18. Wskaźnik Irytacji Reklamą miał nieco niższy poziom niż w tygodniach sąsiednich.


Badanie WIR OMG Metrics, dział badawczy OmnicomMediaGroup, rozpoczął w lutym 2009 r. Projekt opiera się na ciągłym pomiarze Wskaźnika Irytacji Reklamą. Każdego tygodnia 340 respondentów odpowiada na pytanie o to, w jakim stopniu przeszkadzały im reklamy, z którymi zetknęli się w różnych mediach w przeciągu ostatniego tygodnia. Badanie prowadzane jest metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców miast w wieku 15-59 lat; uczestnicy udzielają odpowiedzi na skali od 1 - „reklamy w ostatnim tygodniu wcale mi nie przeszkadzały" do 10 - „bardzo mi przeszkadzały".

Kolejne wyniki cyklicznego pomiaru Wskaźnika Irytacji Reklamami publikowane są na stronie internetowej www.omgmetrics.pl  -  http://www.omdmetrics.pl/?mod=wir