Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3
 OmnicomMediaGroup
 
 
jtlarone jslartwo

Aktualności

Iternet liderem w poszukiwaniu rozrywki, informacji i porad !

OMG Digital zbadał stopień korzystania przez Polaków z Internetu, telewizji i prasy w realizacji potrzeb z zakresu najpopularniejszych zainteresowań.

Z roku na rok rośnie w Polsce rola Internetu jako kanału komunikacji. Już w chwili obecnej według danych Gemius Megapanel liczba internatów w wieku 7 lat +  to ok. 15 mln osób. Coraz częściej także Internet staje się medium dominującym w mediamiksie kampanii reklamowych. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze: następuje diametralna zmiana podejścia i świadomości konsumentów - na rynek wkracza bowiem pokolenie, dla którego pierwszym medium nie była telewizja, ale Internet, co wiąże się z zupełnym przewartościowaniem dotychczasowego myślenia o komunikacji marketingowej.
Po drugie: obecnie kryzys finansowy zmusza marketerów do poszukiwania innych kanałów komunikacji - tańszych, umożliwiających precyzyjne dotarcie z przekazem do grupy celowej, czy wręcz personalizację komunikacji.

Obserwując tę nową rzeczywistość OMG Digital - dział OmnicomMediaGroup specjalizujący się w tworzeniu i realizacji niestandardowej komunikacji marketingowej online - postanowił zbadać: w jakich obszarach Internet zastępuje użytkownikom mediów telewizję
i prasę?
Celem badania, które realizował dział badawczy OMG Metrics, było poznanie opinii internautów na temat głównych przewag Internetu nad telewizją i mediami tradycyjnymi.

Badanie wykonano metodą CAWI na próbie 644 internautów - grupie reprezentatywnej
dla populacji polskich internautów ze względu na płeć, wiek oraz częstość korzystania
z Internetu.

Respondentom zadano pytania dotyczące wyboru medium jako „narzędzia" spełnienia potrzeb w zakresie: oglądania filmów bądź seriali, poszukiwania rozrywki, oglądania teledysków, szukania wiadomości z kraju i świata oraz gospodarczych, sportowych, zainteresowania prognozą pogody, poszukiwania porad dot. zdrowia, urody czy gotowania,
a także szukania informacji nt. swojego hobby.

Badanie wykazało, że w poszukiwaniu rozrywki Internet wygrywa bezapelacyjnie
z telewizją
. Ponad połowa badanych (52,2%) częściej wskazuje Internet niż telewizję (29,2%) jako medium, z którego korzystają szukając rozrywki. Różnica w wyborze mediów w tym celu jest jeszcze bardziej wyraźna w grupie studentów (72% Internet vs 11% telewizja) oraz osób w wieku do 30 roku życia (65% Internet vs 23% telewizja). Na Internet również nieco częściej wskazują mężczyźni niż kobiety (57% vs 47%). Wydaje się,
że szeroko rozumiana rozrywka jest domeną Internetu, dlatego wynik ten nie zaskakuje.


Mimo łatwej dostępności tematycznych muzycznych kanałów telewizyjnych, w których fani mogą przez wiele godzin oglądać klipy muzyczne, również Internet przoduje jako medium wybierane do oglądania teledysków, choć jego przewaga nie jest tak bardzo wyraźna
w ogólnym wyniku tego pytania. 41,9% badanych wybiera to medium, by oglądać swoich ulubionych wykonawców muzyki, telewizję z kolei 34,2% ankietowanych.
23,9% respondentów wybrało odpowiedź „trudni powiedzieć" - może to sugerować,
iż korzystają z obu kanałów, na co wskazywać może także dość bliska proporcja sumy wskazań na wybór telewizji bądź Internetu.

Znacząco częściej z kolei z Internetu korzystają w tym celu studenci (65% wybiera Internet vs 19% - telewizję) i analogicznie osoby w wieku 20-30 lat
(55% wybiera Internet vs 31% korzystających z telewizji). Traktując oglądanie teledysków jako formę rozrywki,
co wydaje się uzasadnione - wyniki w tych dwóch obszarach potwierdzają popularność Internetu zarówno jako medium odpowiednie dla zaspokajania potrzeby rozrywki,
jak i wybierane w tym celu przez podobną grupę osób.

Internet jest także częściej wybieranym medium jako źródło bieżących informacji
z kraju i ze świata
. W grupie wszystkich badanych 51,8% wskazuje Internet a 37,3% telewizję, zaś jedynie co 17-ta osoba spośród badanych wskazuje prasę (5,7%). Internet bez wątpienia wygrywa tutaj, dzięki swojej szybkości i umożliwiania weryfikowania podanych faktów w wielu różnych źródłach. W tym przypadku grupami, w których dominują wskazania na Internet nie są jednak jak wcześniej studenci i ludzie młodzi. W poszukiwaniu informacji Internet wybierają głównie mężczyźni (60%) oraz osoby pracujące (59%).Telewizja uzyskuje najwięcej wskazań z kolei wśród bezrobotnych (50%), natomiast z prasy korzystają częściej osoby zarabiające powyżej 5000 zł na rodzinę (15%), mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (14%) oraz będące w wieku powyżej 51 lat (12%).

Podobna grupa badanych wybiera Internet w poszukiwaniu wiadomości wyszególnionych jako gospodarcze - 51,3% (w tym 59% mężczyzn i 43% kobiet,
oraz aż 61% osób studiujących ogółem i 56% mających stałą pracę), zaś 27% respondentów wybiera w tym celu telewizję, a prasę jedynie 9,7%. Wśród osób powyżej 51 roku życia proporcje w wyborze poszczególnych mediów nie są tak rozbieżne, jednak nadal dominuje Internet z popularnością 41%, 31% badanych w tym przedziale wiekowym wybiera telewizję, a 14% korzysta z prasy.

Stosunkowo często wybieramy telewizję jako medium dostarczające informacji
nt. prognozy pogody - uzyskała ona pokaźne 40,8% w badaniu, jednak przegrywa
z Internetem (52%).
Dobry wynik wybieralności telewizji w celu sprawdzenia pogody wynika prawdopodobnie w znacznej mierze z przyzwyczajenia widzów do schematu oglądalności: wiadomości, sport i pogoda. Prasa uzyskuje w tym wymiarze popularność jedynie 6,3%.

W przypadku poszukiwania wiadomości nt. sportu Internet (53,8%) ma ogromną przewagę nad telewizją (17,3%) i prasą (4,8%) - może ona wynikać z potrzeby rzesz kibiców „bycia na bieżąco" z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi ich ulubionych dyscyplin bądź drużyn. Jak można się domyślać przewaga Internetu w tym aspekcie jest wyraźnie wyższa wśród mężczyzn (69% vs 13% dla telewizji) oraz osób w wieku do 40 roku życia (59,7%).

Jeszcze większą przewagę uzyskuje Internet w przypadku pytania o źródło informacji
na temat hobby. W odpowiedziach na to pytanie Internet wybiera aż 85% respondentów, co dystansuje zarówno prasę z 3,5% wskazań, jak i telewizję, którą wybiera 2,5% osób badanych.


Media są także popularnym źródłem informacji nt. zdrowia i urody oraz porad dotyczących gotowania. Także w poszukiwaniu wiadomości w tym zakresie dominuje Internet - korzystanie z niego deklaruje 64,5% respondentów, 11,3% wybiera prasę
, zaś telewizję jedynie 6,3%. Aż 17.9% badanym trudno wybrać w tym celu jedno
ze wskazanych mediów.

 

Internet dał się wyprzedzić telewizji tylko na jednym polu użytkowania spośród badanych - jako medium najczęściej wybierane w celu oglądania filmów i seriali. Różnica na korzyść telewizji jest znacząca (74,8% vs 14,5% osób korzystających
w tym celu z Internetu)
. Fakt ten nie może zaskakiwać biorąc pod uwagę niekwestionowane panowanie telewizji na tym obszarze od dziesięcioleci. Jednak w badanej grupie już niemal co 7 osoba (14,5%) deklaruje, iż częściej ogląda filmy i seriale przez Internet niż w telewizji. Odsetek ten jest istotnie wyższy wśród osób młodszych w wieku
do 30 roku życia (24%) oraz osób studiujących (25%). Co ciekawe, odsetek ten jest również większy wśród osób bezrobotnych (23%). Warto nadmienić także podsumowując wynik
w tym wymiarze badania, iż niemal 11% respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie: Jak Ci się wydaje, w jakich obszarach Internet zastępuje Ci telewizje i prasę?  proszę powiedzieć, gdzie częściej: - oglądasz filmy / seriale?,
po czym wnosić można, iż oglądanie filmów/ seriali przez Internet nie jest im obce (10,7%).

Popularność Internetu rośnie w Polsce z roku na rok - wg Megapanel PBI/Gemius od końca 2005 roku przybyło w naszym kraju 6,1 milionów internautów i obecnie ich liczba wynosi 15,8 milionów - w populacji All 7+ liczba ta stanowi 44,4%.

Także wg Gemius Megapanel w okresie przeprowadzania badania aktywności, w których Internet zastępuje telewizję i prasę, w populacji All 7+ średnio w całej grupie faktyczna konsumpcja Internetu wyniosła 50 godzin 41 min. miesięcznie / os., a więc badani spędzali „w Internecie" średnio ok. 1 godzinę 41 min. dziennie, z wyłączeniem czynności takich jak użytkowanie komunikatorów, korzystanie z poczty z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji (programów pocztowych) czy z programów do wymiany plików (p2p), gry sieciowe, itd.


Przez ponad półtorej godziny dziennie średnio spędzanego czasu w Internecie przez Polaków marketerzy mają zatem możliwość dotrzeć do jego użytkowników - potencjalnych konsumentów - na wiele sposobów. Internauci odwiedzający każdego dnia szerokie spektrum stron internetowych o różnej tematyce są dość łatwym celem w dotarciu
z komunikatem reklamowym, zwłaszcza, że konsumpcja Internetu - jak pokazuje badanie OMG Digital - w wielu popularnych obszarach zainteresowań przewyższa częstotliwość korzystania z innych mediów
. Dodatkowo Internet dostępny jest za pomocą różnorodnych narzędzi w wielu miejscach i pozwala na dokładną personalizację kontaktu. M.in. te czynniki sprawiają, że Internet jest i analizy wskazująca to że także będzie coraz bardziej popularnym medium cenionym i wykorzystywanym w działaniach marketingowych.