Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /index.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:1) in /includes/app_top.php on line 3
 OmnicomMediaGroup
 
 
jtlarone jslartwo

Aktualności

OMG Metrics wprowadza Wskaźnik Irytacji Reklamą !

OMG Metrics, dział badawczy OmnicomMediaGroup stworzył Wskaźnik Irytacji Reklamą. Wynik powstaje w ramach nowego projektu badawczego pod hasłem WIR, do którego dane zbierane są już od lutego br.

Każdego tygodnia 340 respondentów odpowiada na pytanie o to, w jakim stopniu przeszkadzały im reklamy, z którymi zetknęli się w różnych mediach w przeciągu ostatniego tygodnia - projekt WIR opiera się na ciągłym pomiarze Wskaźnika Irytacji Reklamą.

 Ponad dwumiesięczny pomiar i więcej niż 3 000 zgromadzonych wywiadów dostarczyło danych potwierdzających związek między poziomem irytacji reklamą a faktycznym „wystawianiem się" na jej działanie.

Okazuje się, że z największą niechęcią reagują na reklamy osoby starsze, emeryci i renciści. Wskaźnik Irytacji Reklamą w najstarszej grupie badanych (50-59 lat) osiągnął średnią wartość 6,0 punktów, co stanowi wielkość o 0,6 punktu wyższą niż w próbie ogólnej i aż o 1,1 punktu wyższą niż wśród najmłodszych respondentów (15-24 lat).

Jak łatwo zgadnąć, różnice te idą w parze z różnicami w zakresie ilości czasu poświęcanego na oglądanie telewizji. Mieszkańcy miast w wieku 50-59 lat w lutym i marcu spędzali przed telewizorem średnio 6 godzin i 5 minut dziennie (źródło: AGB Nielsen), to jest dwuipółkrotnie więcej czasu, niż widzowie pomiędzy 15 a 24 rokiem życia (ATV = 2h i 24min). Analogiczne różnice odnotowano dla grupy emerytów i rencistów w porównaniu do grupy uczniów i studentów (WIR = 5,9 vs 5,0; ATV = 6h 30min vs 2h 13 min).

Swoisty wyjątek stanowią natomiast podgrupy płciowe, gdzie to mężczyźni, zwyczajowo spędzający przed telewizorem mniej czasu (ATV = 4h), są bardziej poirytowani reklamami (WIR = 5,7), niż kobiety, oglądające telewizję średnio o 48 minut dziennie dłużej, ale zmęczone kontaktem z reklamami są mniej średnio o 0,4 punktu. Warto jednak pamiętać, że respondenci płci męskiej generalnie stanowią w badaniach marketingowych grupę, która zwykle charakteryzuje się większym poziomem niezadowolenia i negatywnych ocen. Ponadto opisane różnice są w tym przypadku stosunkowo niewielkie.

Ciekawy wniosek wynikający w dotychczas zrealizowanych badaniach WIR dotyczy zróżnicowania opinii respondentów. Można by oczekiwać, że podobnie jak w wielu sondażach, także w tym badaniu odpowiedzi ankietowanych będą skupiały się w środkowej, neutralnej części skali wyników. Tymczasem pomiar OMG Metrics wykazał, że Polacy zajmują bardzo zdecydowane stanowiska, oceniając swój stosunek do reklam, które, co ciekawe, zdają się mieć równie liczne grono zagorzałych przeciwników, jak i zwolenników. Około 1/3 badanych deklaruje, że ostatnie reklamy wyraźnie im przeszkadzały i taka sama część respondentów wskazuje brak lub bardzo niski poziom poirytowania reklamami odbieranymi w mediach.

Relatywnie krótki okres badania nie pozwala na razie jeszcze na tym etapie wysnuwać wniosków dotyczących dynamiki zmian WIR w czasie i w zależności od obiektywnych wskaźników nasilenia aktywności reklamowej, jednak już dotychczasowe obserwacje pokazują na określone postawy Polaków wobec reklam.

 

Badanie prowadzone jest metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców miast w wieku 15-59 lat. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na skali od 1 - „reklamy w ostatnim tygodniu wcale mi nie przeszkadzały" do 10 - „bardzo mi przeszkadzały".


Kolejne wyniki cyklicznego pomiaru Wskaźnika Irytacji Reklamami publikowane są na stronie internetowej www.omgmetrics.pl  -  http://www.omdmetrics.pl/?mod=wir